A few funny things to Norwegians about Estonia

Pussigheter i Estland for en nordmann

Enkelte kulturelle avvik mellom nasjoner får en ikke vite om før en kommer bort i de ved tilfeldigheter. Det er bare for selvfølgelig. Alle Estere vet at trær har sjel. I tredjeklasse er alle ute og holder rundt et tre så de føler og kjenner treets sjel!

Men, de hugger ved. Da beklager de ovenfor treet hva som skal skje og forklarer at det er en del av livet!

There are some cultural differences between nations that you don’t know about until you get to by coincidence.

Estonians know that trees have a soul. That is something that is very obvious to them.  In the first grades it is common for the classes to go out and hug trees- to know and feel the trees soul!

Even so that when cutting down a tree, they explain to it what will happen and that this is a part of life!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *